OUR CUSTOMER
ลูกค้าส่วนหนึ่งที่ไว้วางใจใช้บริการของเรา "พาวเวอร์ ซันไลท์"
  Solar Rooftop : Self-Consumption

new gif Solar Rooftop 20.48 kWp
Self Consumption

อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ขนาดติดตั้ง 20.48 kWp

ในงานนี้เราใช้

  • แผงโซล่าร์เซลล์ Suntech 320W 64 แผ่น

ผลิตภัณฑ์ Solar Rooftop : Self-Consumption >>>

     
customer photo border  

Solar Rooftop : Self-Consumption

new gif Solar Rooftop 3.1 kWp
Self Consumption

เขตร่มเกล้า กรุงเทพฯ ขนาดติดตั้ง 3.1 kWp

ในงานนี้เราใช้

  • แผงโซล่าร์เซลล์ Comtelsat poly 310W 10 แผ่น
  • อินเวอร์เตอร์ SAJ 3K 1 เครื่อง

 

ชมภาพชุด

ผลิตภัณฑ์ Solar Rooftop : Self-Consumption >>>

   

 

customer 005    Solar Rooftop : Self-Consumption

Solar Rooftop 5kWp
Self Consumption

จ.แพร่ ขนาดติดตั้ง 5 kWp

ในงานนี้เราใช้

  • แผงโซล่าร์เซลล์ Comtelsat poly 310W 16 แผ่น
  • อินเวอร์เตอร์ SAJ 5K 1 เครื่อง

 

ชมภาพชุด

ผลิตภัณฑ์ Solar Rooftop : Self-Consumption >>>

     
customer 004    Solar Rooftop : Self-Consumption

Solar Rooftop 4kWp
Self Consumption

จ.อ่างทอง ขนาดติดตั้ง 4 kWp

ในงานนี้เราใช้

  • แผงโซล่าร์เซลล์ Comtelsat poly 310W 16 แผ่น
  • อินเวอร์เตอร์ SAJ 5K 1 เครื่อง

 

ชมภาพชุด

ผลิตภัณฑ์ Solar Rooftop : Self-Consumption >>>

 

   
customer 001   Made to Order

Power Sunlight : PS1500B

กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี จังหวัดราชบุรี

เครื่อง PS1500B ผลิตตามสั่ง จำนวน 59 ชุด
เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า 1500w ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
แจกจ่ายเพื่อใช้ในหน่วยงานทหาร 25 หน่วยทั่วประเทศ

 

ผลิตภัณฑ์ตามสั่ง Made to Order >>>

 

   
customer 002    Solar Rooftop : Self-Consumption

Solar Rooftop 15kWp
Self Consumption

บริษัท เค.เอส.บางสะพาน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขนาดติดตั้ง 15kWp

ในงานนี้เราใช้

  • แผ่นโซล่าเซลล์ Schutten poly 300W 50 แผ่น
  • อินเวอร์เตอร์ SMA Tripower 20000TL 1 เครื่อง

 

ผลิตภัณฑ์ Solar Rooftop : Self-Consumption >>>

 

   
customer 003   Solar Rooftop : Self-Consumption

Solar Rooftop ปี 2558 #1

โครงการขายไฟให้รัฐบาล ปี 2558 จำนวน 60 kWp 
(ติดตั้งบนหลังคาบ้าน หลังละ 10kWp จำนวน 6 หลัง)

ขายไฟได้เดือนละประมาณ 8,700 บาท ** สัญญาซื้อขาย 25 ปี

 

* ลูกค้าไม่ประสงค์ออกนาม
**คำนวณจากปริมาณแสง PSH=5.0 และค่าไฟที่รับซื้อ หน่วยละ 5.8บาท

ผลิตภัณฑ์ Solar Rooftop : Self-Consumption >>>

     
customer 003   Solar Rooftop : Self-Consumption

Solar Rooftop ปี 2558 #2

โครงการขายไฟให้รัฐบาล ปี 2558 จำนวน 60 kWp 
(ติดตั้งบนหลังคาบ้าน หลังละ 10kWp จำนวน 6 หลัง)

ขายไฟได้เดือนละประมาณ 8,700 บาท ** สัญญาซื้อขาย 25 ปี

* ลูกค้าไม่ประสงค์ออกนาม
**คำนวณจากปริมาณแสง PSH=5.0 และค่าไฟที่รับซื้อ หน่วยละ 5.8บาท

ผลิตภัณฑ์ Solar Rooftop : Self-Consumption >>>

     
customer 003   Solar Rooftop : Self-Consumption

Solar Rooftop ปี 2558 #3

โครงการขายไฟให้รัฐบาล ปี 2558 จำนวน 60 kWp 
(ติดตั้งบนหลังคาบ้าน หลังละ 10kWp จำนวน 6 หลัง)

ขายไฟได้เดือนละประมาณ 8,700 บาท ** สัญญาซื้อขาย 25 ปี

* ลูกค้าไม่ประสงค์ออกนาม
**คำนวณจากปริมาณแสง PSH=5.0 และค่าไฟที่รับซื้อ หน่วยละ 5.8บาท

ผลิตภัณฑ์ Solar Rooftop : Self-Consumption >>>

     
customer 003   Solar Rooftop : Self-Consumption

Solar Rooftop ปี 2558 #4

โครงการขายไฟให้รัฐบาล ปี 2558 จำนวน 60 kWp 
(ติดตั้งบนหลังคาบ้าน หลังละ 10kWp จำนวน 6 หลัง)

ขายไฟได้เดือนละประมาณ 8,700 บาท ** สัญญาซื้อขาย 25 ปี

* ลูกค้าไม่ประสงค์ออกนาม
**คำนวณจากปริมาณแสง PSH=5.0 และค่าไฟที่รับซื้อ หน่วยละ 5.8บาท

ผลิตภัณฑ์ Solar Rooftop : Self-Consumption >>>

     
customer 003   Solar Rooftop : Self-Consumption

Solar Rooftop ปี 2558 #5

โครงการขายไฟให้รัฐบาล ปี 2558 จำนวน 60 kWp 
(ติดตั้งบนหลังคาบ้าน หลังละ 10kWp จำนวน 6 หลัง)

ขายไฟได้เดือนละประมาณ 8,700 บาท ** สัญญาซื้อขาย 25 ปี

* ลูกค้าไม่ประสงค์ออกนาม
**คำนวณจากปริมาณแสง PSH=5.0 และค่าไฟที่รับซื้อ หน่วยละ 5.8บาท

ผลิตภัณฑ์ Solar Rooftop : Self-Consumption >>>

     
customer 003   Solar Rooftop : Self-Consumption

Solar Rooftop ปี 2558 #6

โครงการขายไฟให้รัฐบาล ปี 2558 จำนวน 60 kWp 
(ติดตั้งบนหลังคาบ้าน หลังละ 10kWp จำนวน 6 หลัง)

ขายไฟได้เดือนละประมาณ 8,700 บาท ** สัญญาซื้อขาย 25 ปี

* ลูกค้าไม่ประสงค์ออกนาม
**คำนวณจากปริมาณแสง PSH=5.0 และค่าไฟที่รับซื้อ หน่วยละ 5.8บาท

ผลิตภัณฑ์ Solar Rooftop : Self-Consumption >>>